To get our news letter & videos straight to your inbox.
Subscribe

A Lolong Time Ago Part 2

What happened next? Watch to find out!

A Lolong Time Ago

This week we read “A Lolong Time Ago: A Prehistory of the Philippines!” Learn all about our very cool prehistoric lolos and lolas in...

Tagutaguan

Halina't tuklasin natin ang isang kamanghamanghang bakuran  habang ikinukwento ni Jomike Tejido ang Tagutaguan. Bilangin ang mga makukulay at kakaibang insekto sa kanyang paligid mula...

Mang Andoy’s Workshop

Halina't tuklasin natin ang isang kamanghamanghang bakuran  habang ikinukwento ni Jomike Tejido ang Tagutaguan. Bilangin ang mga makukulay at kakaibang insekto sa kanyang paligid mula...